Industria a crescut cu peste 8 la sută
11/07/2018
Industria a crescut cu peste 8 la sută

Extinderea activităţii Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiţionale în domeniul industriei automotive, lărgirea şi diversificarea pieţelor de desfacere la export, evoluţiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut, precum şi sporirea cererii interne şi externe faţă de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creşterea industriei în perioada ianuarie-mai 2018.

Aceasta a înregistrat cu 8,1% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În trendul celor mai progresive ramuri industriale ce au determinat creşterea sectorului în primele cinci luni ale anului se menţin: fabricarea de fire şi cabluri electrice (creştere cu circa 39%), producerea de piese pentru autovehicule şi motoare (+42%), fabricarea articolelor din sticlă (+47%), prelucrarea fructelor şi legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea cărnii (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+7,2%), fabricarea altor produse textile (+20%), fabricarea încălţămintei şi prelucrarea pieilor (+21%) , producţia şi furnizarea de energie (+4,6%).

Cea mai mare contribuţie la creşterea industriei este a cea prelucrătoare care produce circa 82% din bunurile industriale,  înregistrând astfel un avans de 9,4%.

Industria automotive devine o ramură tot mai importantă pentru economia naţională, aceasta generând constant locuri noi de muncă, salarii decente şi producţie pentru exporturi. Creşteri esenţiale au înregistrat activităţile de fabricare a firelor şi cablurilor electrice şi producţia de piese pentru autovehicule şi pentru motoare (cu circa 40%).

Industria alimentară reprezintă o altă ramură strategică pentru economia naţională, contribuind la creşterea industriei cu 2,4 p.p. În ianuarie-mai 2018 aceasta s-a majorat cu 12%, fiind susţinută de evoluţiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea produselor de brutărie (+6,4%), prelucrarea şi conservarea peştelui (+49%).

Fabricarea textilelor, articolelor de îmbrăcăminte şi încălţămintei sunt industrii cu un potenţial important şi au prezentat un impact substanţial la creşterea producţiei industriale (+2,1 p.p.). În primele cinci luni ale acestui an, fabricarea textilelor a crescut cu 19%, a articolelor de îmbrăcăminte – cu 7,2%, iar a articolelor de încălţăminte – cu 21%.

Sectorul energetic a înregistrat 4,6% a volumului producţiei şi furnizării de energie electrică, termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, şi a contribuit la creşterea industriei cu 1 p.p. Creşterea producţiei şi furnizarea de energie a fost influenţată de evoluţiile pozitive ale sectoarelor economice.

Industria extractivă a demonstrat instabilitate în primele 5 luni ale anului 2018. După creşteri de 30%-40% din ianuarie-februarie, în următoarele luni această ramură a înregistrat descreşteri cuprinse între -1,1% şi -14%. Instabilitatea ramurii respective este determinată atât de factorii meteorologici, cât şi de situaţia din sectorul construcţiilor, care se află încă în stagnare.